Wanneer vergoedt de autoverzekeraar niet?

Wanneer vergoedt de autoverzekeraar niet?

De autoverzekeraar zal niet in alle gevallen de schade uitkeren. Heeft u bijvoorbeeld gereden onder invloed van drugs of alcohol, of heeft u zonder een geldig rijbewijs gereden? Dan is de kans groot dat de verzekeraar zal weigeren de schade uit te keren. Houd er rekening mee dat de verzekeraar het hard moet kunnen maken dat er sprake is geweest van een van deze situaties. U doet er zelf verstandig aan om op een verantwoorde manier om te gaan met uw auto. Houd er bovendien rekening mee dat de verzekeraar de schade aan anderen altijd uit zal keren, om dit in de meeste gevallen vervolgens op u te verhalen.

Geen rijbewijs of wedstrijd

rijbewijs-wedstrijdHad u geen geldig rijbewijs op het moment dat u in de auto reed en veroorzaakt u schade? Dan zal de verzekeraar in de meeste gevallen niet uitkeren, aangezien het u dan niet was toegestaan om gebruik te maken van de auto. Ook indien u deelnam aan een wedstrijd waarbij het bijvoorbeeld de bedoeling was om zo hard mogelijk te rijden is er geen sprake van dekking door de verzekeraar. Dat betekent dat u uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor de schade die er ontstaat.

Opzettelijk of verhuur

Heeft u schade aan uw eigen auto en lukt het de verzekeraar om aan te tonen dat u dit opzettelijk hebt aangebracht? Dan is de kans groot dat er geen uitkering van de schade plaats zal vinden, net als wanneer u de auto aan anderen verhuurd heeft.

Ook op het moment dat u anderen vervoert tegen betaling geldt de autoverzekering niet. Indien u eenmalig wat benzinegeld krijgt is dat overigens geen probleem. Het gaat om situaties wanneer u de auto als een taxi gebruikt, bijvoorbeeld om na het stappen mensen naar huis te vervoeren en daar wat extra geld mee te verdienen.

November 03. 2013