Ongevallen inzittenden verzekering

Ongevallen inzittenden verzekering

Een ongevallen inzittenden verzekering kan bovenop een autoverzekering afgesloten worden. In tegenstelling tot de autoverzekering is een ongevallen inzittenden verzekering geen verplichte verzekering en is hierdoor een vrije keuze voor elke consument.

Dekking

Een ongevallen inzittendenverzekering biedt dekking wanneer u betrokken raakt bij een ongeval. Als de bestuurder of een inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt wordt er een vast bedrag uitgekeerd, ongeacht de werkelijke geleden schade. De dekking is van kracht zowel in de auto als tijdens het in- en uitstappen en tijdens noodreparaties langs de weg. Het maakt niet uit wie schuldig is aan het ongeval, de verzekeraar keert altijd een vast bedrag uit. De hoogte van dit bedrag kunt u terug vinden in de polisvoorwaarden.

dekking-ongevallenSommige consumenten vinden een ongevallen inzittenden verzekering overbodig, gezien medische kosten ook al gedekt worden door de zorgverzekering. En inzittenden in uw auto zijn al gedekt via de WA-verzekering. Echter wanneer u schuldig bent aan het ongeval of er kan geen schuldige aangewezen worden, dan is er geen dekking. Er is dus inderdaad een overlap met een aantal andere verzekeringen, waardoor de verzekering als onnodig gezien kan worden. Daarnaast moet u hier toch een extra premie per maand voor betalen.

Echter kan de verzekering ook als nodig gezien worden, gezien er bij aansprakelijkheid van de bestuurder of wanneer er geen schuldige aangewezen kan worden er dekking plaatsvind.

Uitsluitingen

In enkele gevallen keert de verzekeraar niet uit, denk hierbij onder andere aan de volgende situaties:

  • Bestuurder heeft geen of geen geldig rijbewijs
  • Bestuurder is onder invloed van alcohol of drugs
  • Bestuurder gebruikt het voertuig als taxi
  • Bestuurder doet aan straatraces of wedstrijden

Bekijk goed de polisvoorwaarden om te kijken wanneer er uitsluitingen plaatsvinden.

October 12. 2013