Eigen risico autoverzekering

Eigen risico autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering komt u ongetwijfeld de term eigen risico tegen. Dit is het bedrag wat u in geval van schade zelf dient te betalen. Per schade dient u dit vaste bedrag te betalen, ongeacht de hoogte van deze schade. Wanneer u niet schuldig bent kunt u dit bedrag claimen bij de tegenpartij. Het eigen risico is alleen van toepassing op de dekkingsvormen WA+ en All Risk, met een WA verzekering wordt immers de schade aan eigen auto niet vergoedt.

Verzekeraars

risicoPer verzekeraar verschilt het of u een eigen risico heeft of niet. Doormiddel van deze optie is de schadelast voor de verzekeraar minder, dit resulteert dan ook voor de verzekeringsnemer in een lagere premie. Welk bedrag uw verzekeraar precies hanteert kunt u in de polisvoorwaarden terugvinden, over het algemeen ligt dit rond de € 150,-.

Sommige verzekeraars bieden de optie het eigen risico af te kopen. U hoeft dan bij schades niets zelf te betalen, echter wordt uw maandpremie wel iets hoger. Daarnaast is het bij sommige verzekeraars mogelijk het bedrag te verhogen, hierdoor betaald u juist een lagere maandpremie.

Voorbeeld

Stel, u heeft een eigen risico van € 150,- en u loopt een schade van € 500,- op. Wanneer u deze schade declareert krijgt u € 350,- uitgekeerd. Door het eigen risico van € 150,- wordt dit in mindering gebracht op het totale bedrag. Is het bedrag lager of gelijk aan € 150 dan wordt er niets uitgekeerd. Overigens gaat het alleen om schades aan het eigen voertuig.

Vergelijken

Het eigen risico wat verzekeraars hanteren verschilt. Geen eigen risico betekent niet per definitie een hogere premie. Wel bij de verzekeraar zelf, maar wellicht is er een andere verzekeraar die u een lagere maandpremie kunt bieden en geen eigen risico hanteert. Met een berekening kunt u het gewenste bedrag invoeren waarna u in een overzicht de premie van meerdere verzekeraars ziet.

March 23. 2013