Autoverzekering: wat te doen bij schade?

Autoverzekering: wat te doen bij schade?

Heeft u te maken met een schade, of wilt u vooraf graag weten wat u in dat geval dient te doen? Het is allereerst van belang om uzelf en eventuele anderen in veiligheid te brengen. Is er sprake van lichamelijk letsel? Dan mag u uw auto of die van anderen in ieder geval niet verplaatsen en is het van belang het slachtoffer niet te bewegen. Probeer contact te maken en direct de politie in te schakelen. Zij zullen de situatie van u overnemen, zodat u zich op de schade kunt richten.

Schadeformulier en melden

Het is uiteraard van belang om een schadeformulier in te vullen, wanneer u te maken heeft met een schade. Doe dit samen met de eventuele overige betrokkenen. Probeer een goede situatieschets te maken, zodat de verzekeraars later kunnen bepalen wie er schuld heeft.

Maak foto’s van de schade aan uw eigen auto en noteer de namen en adressen van eventuele getuigen. Laat het schadeformulier ook door de tegenpartij ondertekenen en geef één exemplaar aan hem of haar. De achterkant van het formulier mag u thuis invullen, dat hoeft niet ter plaatse te gebeuren.

Afhandelen van de schade

doen-schadeHet is vervolgens van belang om het schadeformulier op te sturen naar uw verzekeraar, of deze mobiel te melden. In veel gevallen kan dit tegenwoordig via een mobiele app van mobielschademelden.nl, maar het is natuurlijk ook nog altijd mogelijk om het papieren formulier op te sturen.

Komt u er niet helemaal uit? Dan is het verstandig om telefonisch contact op te nemen met uw verzekeraar. U dient de tegenpartij zelf aansprakelijk te stellen voor de schade, behalve wanneer u een allrisk dekking of een aanvullende rechtsbijstandsdekking heeft. In dat geval neemt de verzekeraar dit werk voor u uit handen.

May 06. 2013